Grammar and vocabulary test

Cóż może być przyjemniejszego, niż analiza stroju elegantki?

What can be better than analysing an outfit of a woman of fashion?

Chyba tylko połączenie analizy z testem gramatycznym! Oto krótki artykuł o jednym ze strojów Kate Middleton. Uzupełnij w nim luki, używając poprawnych form słów w nawiasach!

Probably only a combination of analysis and a grammar test! Here is a short article about one of Kate Middleton’s outfits. Fill in the gaps in it, using the correct forms of the words in brackets!

 

 

https://wizaz.pl/moda/wychudzona-ksiezna-kate-w-sukni-jak-dla-barbie-to-najgorsza-stylizacja-w-jej-karierze-343319-r1/