Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom?

Sezon urlopowy już się z pewnością zakończył, a my ciągle jeszcze żyjemy wspomnieniami tego, gdzie byliśmy i co widzieliśmy. No właśnie, a czy na pewno potraficie opowiedzieć, co widzieliście?

Vacation season is most certainly over, and yet we still live with memories of what where we were and what we saw. By the way, can you really say what you saw?

Dzisiaj mam dla was dwa bardzo szybkie i krótkie ćwiczenia na słownictwo związane z różnymi obiektami w mieście i różnymi typami krajobrazu!

Today I have for you two very quick and short exercises on vocabulary connected with different objects in a city and different types of landscapes!

A jeżeli nie pamiętasz, jakich przyimków używać, kiedy mówisz o kierunkach geograficznych, sprawdź poniższe posty:

If you don’t remember which prepositions to use when you talk about geographical directions, check the following posts:

https://polishnative.pl/w-gory-nad-morze-do-miasta/

https://polishnative.pl/w-gory-nad-morze-do-miasta-czesc-ii/