Czy rower to powolna śmierć gospodarki?

Dopełniacz jest jednym z najtrudniejszych polskich przypadków. Dlatego zawsze warto go poćwiczyć raz jeszcze.

Genitive is one of the most complicated Polish cases. This is why it’s always worth practising one more time.

Znalazłam ciekawy, bardzo ironiczny tekst o rowerzystach i postanowiłam się nim z wami podzielić. Przy okazji zaznaczcie w nim wszystkie słowa, które są w dopełniaczu. Czy na pewno żadnego nie zapomnicie?

I found a very interesting and ironic text about cyclists and I decided to share it with you. While reading, please mark all the words which are in genitive. Are you sure you won’t forget any of them?

źródło: https://www.wykop.pl/wpis/58323331/rower-to-powolna-smierc-planety-dyrektor-generalny/

 

Osobiście uwielbiam jazdę na rowerze i cieszę się bardzo, że dzięki temu jestem wrogiem systemu konsumpcji!

Personally I adore cycling and I’m very glad that thanks to that I am an enemy of a consumption system!

Podobne ćwiczenia na zaznaczanie wybranych przypadków znajdziecie tutatj:

https://polishnative.pl/miejscownik-czy-dopelniacz/

https://polishnative.pl/polska-kielbasa-wodka/