Ćwiczymy fonetykę w grze memory!

Kto z was nigdy nie miał problemów z polską fonetyką?

Which one of you has never had problems with Polish phonetics?

Sądzę, że jest to pytanie retoryczne. Dlatego proponuję wam zagrać w fonetyczną grę memory, żeby poćwiczyć rozumienie polskich dźwięków rz, sz, cz, ś, ć ze słuchu. Połączcie karteczki ze słowami z odpowiednimi karteczkami z zapisami audio.

I guess, this is a retorical question. That’s why I offer you to play a phonetical memory game in order to practice understanding Polish sounds rz, sz, cz, ś, ć from listening. Match the cards with words with the according cards with audio files.

 

 

Lubisz moje gry memory? Oto linki do innych gier:

https://polishnative.pl/memory-daty-hisotira-polski/

https://polishnative.pl/wybitni-polacy/