Słuchaj, ćwicz, praktykuj!

Here is one more listening exercise for you – the one, which was not recorded by a professional broadcaster in a studio. In this video you can hear how usual people speak Polish. Do you sometimes have this feeling when you watch a video in a foreign language and you think “that was easy! I could understand most of it!”? But if someone asks you about details, you can’t answer because you understood only the general idea. In order to make you actually check yourself I prepared some questions for you.

The bes option will be not to keep the answers in your mind, but to note them down and then check them by clicking on “odpowiedź” after every question.

Good luck!

 

 1. Ile języków istnieje na ziemi?
  odpowiedź
  Około siedmiu tysięcy.
 2. Czy dwujęzyczność dzieci jest dziś częstym zjawiskiem?
  odpowiedź
  TAK.
  “Wielojęzyczność dzieci i dorosłych jest zjawiskiem powszechniejszym, niż mogłoby się wydawać”.
 3. Jak się zmieniają języki, które zna Czesław?
  odpowiedź
  Jego polski się cały czas polepsza, a duński się pogarsza, bo Czesław mieszka w Polsce.
 4. Jak Czesław komentuje fakt, że dobrze zna angielski?
  odpowiedź
  “W tych czasach, dzięki bogu, jest to normalne, że angielski też w Polsce jest naprawdę na fajnym poziomie u młodzieży”.
 5. W jakim wieku Czesław wyemigrował do Danii?
  odpowiedź
  Kiedy miałem 5-6 lat.
 6. Który język był pierwszym językiem dla Czesława w latach szkolnych?
  odpowiedź
  Język duński
 7. Dlaczego język polski był dla Czesława ważny?
  odpowiedź
  Był on ważny dla tożsamości Czesława.
 8. Jakim zasobem językowym posługują się dzieci w wieku 3, 5 i 6 lat?
  odpowiedź
  3 lata – około tysiąca słów
  5 lat – trzy tysiące słów
  6 lat – cztery tysiące słów
 9. Jakie zalety dwujęzyczności i wielojęzyczności wymienia prowadząca?
  odpowiedź

  Usprawnia procesy poznawcze i myślowe
  Rozwija kreatywność i twórcze myślenie
  Pozwala na swobodną komunikację w kilku kulturach
  Ułatwia naukę języków obcych w późniejszym wieku
  Opóźnia wystąpienie demencji starczej i choroby Alzheimera nawet o 5-6 lat
 10. Jak można łatwo sprawdzić, jaki język jest dominujący u osoby wielojęzycznej?
  odpowiedź
  Ponoć człowiek liczy pieniądze zawsze w swoim języku.
 11. Czym, zdaniem prowadzącej, jest każdy kolejny język?
  odpowiedź
  Kapitałem, procentującym przez całe życie.