ASMR – relaks w języku polskim!

Czy słyszeliście kiedyś o fenomenie ASMR?

Have you ever heard about ASMR phenomenon?

Jest to skrótowiec angielskiej nazwy zjawiska, które na polski tłumaczy się jako “samoistna odpowiedź meridianów czuciowych“. Wkrótce można powiedzieć, że jest to to uczucie, kiedy ktoś obok ciebie powoli przewraca zapisane kartki papieru albo przekłada rzeczy, a ty odczuwasz mrowienie szyji i pleców. Wiele ludzi nazywa to masażem mózgu :)

This is an abbreviation of the English name of autonomous sensory meridian response, which is translated into Polish as “samoistna odpowiedź meridianów czuciowych”. In short we can say that it’s the feeling when someone near you is slowly turning over written pieces of paper or shifting things, and you feel tingles in your neck and back. Many people call it brain massage :)

Chociaż fenomen ten nie jest wyjaśniony naukowo, w internecie można znaleźć mnóstwo filmików z kontentem ASMR. Wielu ludzi korzysta z nich jak z tymczasowej terapii, dzięki której zwalczają stany lękowe, bezsenność czy nawet napady paniki.

Although this phenomenon isn’t scientifically explained, there are a lot of videos with ASMR-content over the internet. Many people use them as temporary therapy, thanks to which they can fight anxiety, insomnia or even panic attacks.

Po co ja wam to wszystko opowiadam? Niedawno natrafiłam na cudowny filmik blogerki ASMR po polsku. I pomyślałam: przecież to jest wspaniały sposób na to, by przekierować  naukę języka ze zwyczajnego, nudnego wypełniania ćwiczeń na relaksujący proces. Teraz możecie słuchac z przyjemnością przyjemnego, miękkiego głosu po polsku. Jeśli wam się te filmiki spodobają i będziecie je oglądać kilka razy, to matryce językowe z pewnością będą zostawać w waszym mózgu, a wy, zamiast zmęczenia i irytacji, będziecie odczuwać relaks!

Why am I telling you all this? Recently I found a vonderful video by an ASMR-blogger in Polish. And I thought: this is an incredible way to transfer language studying process from usual boring filling in exercises into a relaxing process. Now you can listen with pleasure to a soft voice in Polish. If you like these videos and watch them several times, linguistic matrices will definitelly stay in your brain while you will be experiencing relaxation instead of tiredness and annoyance!

Oto kilka moich rekomendacji:

Here are some of my recomendations:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eeHMu1mk6XE