Test na mianownik, dopełniacz i biernik

Oto kolejny test leksykalno-gramatyczny. Tym razem ćwiczymy mianownik, dopełniacz i biernik w liczbie pojedynczej i mnogiej.Pamiętajcie o tym, że słowa w nawiasach są już podane w odpowiedniej liczbie.

Вот очередной лексико-грамматический тест. На этот раз практикуем именительный, родительный и винительный падеж в единственном и множественном числе. Помните, что слова в скобках уже даны в необходимом числе.

 

Podoba ci się ten test? Tu znajdziesz podobne, na inne tematy:

https://polishnative.pl/kopernik-kanapka-test/

https://polishnative.pl/wiosna-ach-to-ty-test-na-biernik/