Ćwiczenie: czekać na + biernik

Przyimki to najbardziej niesforne słowa we wszystkich językach!

Ciężko w nich mówić o jakiejś logice. Intuicyjnie wydaje się na przykład, że przyimek „na” najczęściej odnosi się do lokacji jednego obiektu na drugim: „na stole”, „na dachu”, „na ścianie”. Ten sam przyimek w wyrażeniu „grać na gitarze” intuicyjnie też wydaje się dość logiczny.

Ale skąd ten przyimek bierze się w takich wyrażeniach, jak „wyjść na wariata”, „coś się trzyma na słowo honoru” albo „kupić coś na pamiątkę”? Czasami wyrażenia z identycznym przyimkiem występują w języku rosyjskim, wtedy nie macie problemu z nauczeniem się ich. Ale zdecydowanie najtrudniejszym do zrozumienia i zapamiętania jest wyrażenie „czekać na”. W języku rosyjskim ten czasownik w ogóle nie ma przyimka, więc często słyszę, jak moi studenci zapominają o nim, gdy mówią po polsku.

Dlatego przygotowałam dla was ćwiczenie z tym czasownikiem. Pamiętajcie, że przyimek „na” po czasowniku „czekać” zawsze łączy się z biernikiem. Przy okazji poćwiczycie ten przypadek. Ale, jak zawsze, zostawiłam też luki w miejscach, gdzie powinny być inne przypadki, więc bądźcie uważni!