Stylizacje naszej najlepszej Pierwszej Damy

Jakiś czas temu analizowaliśmy strój Kate Middleton. Dziś postanowiłam omówić z wami najlepsze kreacje najbardziej eleganckiej kobiety w Polsce!

Some time ago we were analysing Kate Middleton’s outfit. Today I decided to discuss with you the best outfits of the most elegant woman in Poland!

Mowa o Jolancie Kwaśniewskiej, która została Pierwszą Damą Rzeczpospolitej Polski w wyniku prezydentury swojego męża, Aleksandra Kwaśniewskiego. Do dziś ponad 50 procent Polaków uważa ją za najlepszą polską prezydentową. Zarówno swoim zachowaniem, jak i sposobem bycia, do dziś jest niezmiennie uosobieniem klasy i stylu. Osobiście od siebie dodam, że do dziś pamiętam jej niezwykle stylową kreację, w której wysiadła z samolotu prezydenckiego, kiedy wraz z mężem przyleciała z oficjalną wizytą do Szanghaju. Razem z grupą innych dzieci polskich mieszkających wtedy w Szanghaju witaliśmy parę prezydencką na lotnisku i wręczyliśmy pani Jolancie bukiet kwiatów.

I’m speaking about Jolanta Kwaśniewska, who became the Polish First Lady due to the presidency of her husband, Aleksander Kwaśniewski. Until today over 50 percent of the Polish consider her our best First Lady. With her behaviour as well as her manners she still remains invariably the epitome of class and style. Personally I can add from myself that I remember until today her utterly stylish outfit that she walked out of the President aeroplane in, when she arrived together with her husband on an official visit on Shanghai. Along with a group of other children living then in Shanghai, we were welcoming the President couple in the airport and we offered Mrs Jolanta a bouquet of flowers.

Spójrzmy dziś na kilka jej kultowych i najbardziej trafionych kreacji.

Today let’s have a look on several of her most iconic and successful outfits.

 

 

Która kreacja podoba wam się najbardziej?

Which outfit do you like the most?

Chcecie więcej ćwiczeń na temat mody?

Do you want more exercises on the topic of fashion?

https://polishnative.pl/kate-middleton-test-moda/

https://polishnative.pl/fashion-test/